Kids who can’t pay

Berättande, forskning och undervisning kan göras på många sett.Vi gör film – podd där studenter/elever tar del av tankar på ett lustfyllt sätt.Det möjliggör också att studierna kan göras var som helst. I ”KIDS WHO CAN’T PAY” ser vi en bildsatt forskning om effekterna av marknadsekonomin sett ur ett framtidsperspektiv, ett samarbete med DSV, Formas och Stockholms Universitet. 
Scroll to Top